Wrocławska Liga Łucznicza

 

 

Wrocławska Liga Łucznicza

Turniej o charakterze rekreacyjnym, który odbywa się zwykle w trzecią sobotę każdego miesiąca od kwietnia do września (6 edycji). Turniej ma na celu integrację środowiska łuczników Dolnego Śląska i nie tylko (goście z dalszych stron jak najbardziej mile widziani!). Chcielibyśmy aby comiesięczne spotkania na Ścieżce Łuczniczej w Lesie Osobowickim stały się częścią kalendarza łuczniczego Wrocławia i okolic.

Po zakończeniu sezonu, trzy najlepsze wyniki indywidualne wliczać się będą do punktacji generalnej (suma punktów z 3 turniejów). Wyniki bedą publikowane na stronie: http://www.ligisportowe.pl/wroclaw/

oraz facebookowym profilu Ścieżki Łuczniczej w Lesie Osobowickim.

Harmonogram:

10.00-11.00 zapisy, rozgrzewka

11.00 start turnieju

W turnieju moga wziąć udział wszyscy chętni. Nie jest wymagana licencja lub członkostwo w klubie łuczniczym. Wpisowe opłaca się na miejscu w dniu turnieju. W turnieju nie prowadzimy zgłoszeń. Każdy, kto stawi się do godziny 11.00 i opłaci startowe będzie mógł wziać w nim udział.

Wpisowe wynosi 20 zł, dla dzieci do lat 16tu oraz emerytów – 10 zł.Wpisowe przeznaczone jest na organizację zawodów, utrzymanie, kontynuację oraz rozwój Ścieżki Łuczniczej.

Kategorie sprzętowe:

Łuk tradycyjny – razem w jednej kategorii strzelają łuki tradycyjne jednoczęściowe lub w systemie take-down. Strzały tylko drewniane z opierzeniem naturalnym. Groty tylko tarczowe. Cieciwy z dowolnych materiałów. Dopuszczone są profilowane majdany oraz wcięcie w majdanie. Strzała nie może dotykać osi łuku.

Łuk tradycyjny myśliwski – w tej kat. dopuszczalne są dowolne strzały, wszelkie łuki składane lub jednoczęściowe typu „hunter” bez żadnego dodatkowego oprzyrządowania (clicker, button etc). dopuszczalny stabilizator. Dozwolona jest jedynie podstawka pod strzałę oraz miejsce osadzenia strzały na cięciwie. Groty tylko tarczowe.

Łuk Barebow, Olimpijski lub inny o charakterze sportowym z dowolnym oprzyrządowaniem.

Łuk Bloczkowy – wszelkie łuki bloczkowe.

Rekreacyjna – dla osób które po prostu chcą wystąpić w zawodach, lecz nie mieszczą się w kategorii sprzętowej, nie chcą być punktowane bądź brane pod uwagę w wynikach.

Zasady ogólne:

Turniej odbywa się na 12 tarczach 5cio polowych o wymiarze 40/40 cm. Tarcze wzorowane na wzór tarcz FITA 40cm, gdzie pole punktowane w kolorze białym stanowi pozostałą część wolnej przestrzeni na celach. Do każdej tarczy przyporządkowane są 2 paliki.

Grupa strzela po 3 strzały na zawodnika najpierw z bliższego, potem z dalszego palika. W turnieju do oddania są 72 strzały na zawodnika.Punktacja: jak na zawodach Field, liczone 5cio polowo. Punktacja 5-4-3-2-1-0

Liczenie punktów:

Punkty zliczane będą przez sędziego tylko w obecności zawodnika.Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel.W przypadku oddania większej ilości strzałów niż jest to dozwolone w danej konkurencji, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.

Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.

Trzykrotne wyczytanie nazwiska zawodnika i jego nie pojawienie się na linii strzelań, spowoduje jego automatyczne pominięcie w danej konkurencji, bez możliwości późniejszego „dostrzelania”.

Trzykrotne nie pojawienie się zawodnika podczas kolejnych konkurencji spowoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

Obowiązuje zasada życzliwości wobec zawodników oraz interpretowania postanowień niniejszego regulaminu wyłącznie na korzyść zawodnika.

Wyniki: Wyniki zostaną opublikowane na facebookowym profilu Ściezki Łuczniczej w Lesie Osobowickim oraz stronie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego razem z pamiątkowymi zdjęciami.

Punktację śledzić można na stronie

Zasady bezpieczeństwa:

Strzelania prowadzi się z tylko wyznaczonych miejsc do odpowiadających im celów.

Wstęp za palik z którego odbywa się strzelanie mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w turnieju mają całkowity zakaz wstępu za linię strzelań.

Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego

Na torach łuczniczych i ścieżkach łuczniczych obowiązują bezwzględnie następujące zakazy:

   1. zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek torów;
   2. zakaz strzelania przy złej widoczności, np. podczas gęstej mgły, przed świtem i po zmroku;
   3. zakaz strzelania, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i za nimi znajdują się inne osoby;
   4. zakaz przechodzenia w poprzek torów za linią strzelań;
   5. zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) przed ukończeniem strzelania przez pozostałych zawodników;
   6. zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów
   7. Zakaz puszczania swobodnego zwierząt;
   8. zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania podczas zawodów.
   9. Strzały należy wyjmować z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
   10. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZASAD I ZAKAZÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ ZAWODNIKA.

 

dav

dav