2D w Lesie Osobowickim

Zapraszamy na cykl turniejów 2D do Lasu Osobowickiego. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca społeczność łuczników Wrocławia i okolic ma szansę spotkać się i wspólnie postrzelać na naszym klimatycznym turnieju o charakterze myśliwskim. Poniżej prezentujemy regulamin zawodów. Dokładny kalendarz imprez znajdziecie… w kalendarzu na stronie głównej.

 

Turniej 2D na Ścieżce Łuczniczej

Turniej o charakterze rekreacyjnym, który odbywa się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca od wiosny do jesieni. Turniej ma na celu integrację środowiska łuczników Dolnego Śląska (goście z dalszych stron jak najbardziej mile widziani!). Chcielibyśmy aby comiesięczne spotkania na Ścieżce Łuczniczej w Lesie Osobowickim stały się częścią kalendarza łuczniczego Wrocławia i okolic. Z tego powodu spotkania te odbywać się będą w niedzielę, by nie kolidować z dużymi turniejami w kraju. Serdecznie zapraszamy na wspólne niezobowiązujące strzelanie w pięknym Lesie Osobowickim.

Harmonogram:

10.00-11.00 zapisy, rozgrzewka

11.00 start turnieju

W turnieju moga wziąć udział wszyscy chętni. Nie jest wymagana licencja lub członkostwo w klubie łuczniczym. Wpisowe opłaca się na miejscu w dniu turnieju. W turnieju nie prowadzimy zgłoszeń. Każdy, kto stawi się do godziny 11.00 i opłaci startowe będzie mógł wziać w nim udział.

Wpisowe wynosi 20 zł dla osób spoza klubu CŁT oraz 10zł dla klubowiczów, dzieci do lat 16tu oraz emerytów.Wpisowe przeznaczone jest na organizację zawodów, utrzymanie, kontynuację oraz rozwój Ścieżki Łuczniczej i innych inicjatyw łuczniczych we Wrocławiu.

Kategorie sprzętowe:

Łuk tradycyjny – razem w jednej kategorii strzelają łuki tradycyjne jednoczęściowe lub w systemie take-down. Strzały tylko drewniane z opierzeniem naturalnym. Groty tylko tarczowe. Cieciwy z dowolnych materiałów.

Łuk tradycyjny myśliwski – w tej kat. dopuszczalne są carbonowe strzały, wszelkie łuki składane lub jednoczęściowe typu „hunter” bez żadnego dodatkowego oprzyrządowania (clicker, button etc). Także łuki sportowe bez oprzyrządowania. Dozwolona jest jedynie podstawka pod strzałę oraz miejsce osadzenia strzały na cięciwie. Groty tylko tarczowe.

Łuk bloczkowy – z dowolnym oprzyrządowaniem.

Rekreacyjna – dla osób które po prostu chcą wystąpić w zawodach, lecz nie mieszczą się w kategorii sprzętowej.

Zasady ogólne:

Turniej odbywa się na tarczach zwierząt 2D. 14 różnych zwierzaków. Do każdego z nich przyporządkowane są 3 paliki. Można wystartować w dwóch poziomach trudności:

amator - strzelamy z dwóch bliższych palików

ekspert- strzelamy wówczas z dwóch dalszych palików.

Podczas turnieju przechodzimy trasę zawodów dwukrotnie – najpierw strzelając z bliższej, a następnie z dalszej odległości z uwzględnieniem poziomu trudności.

Punktacja: jak na zawodach 3D – strzelamy do trzeciej strzały. W przypadku trafienia pierwszą strzałą – 20/18/16, w przypadku trafienia drugą: 14/12/10, w przypadku trafienia trzecią: 8/6/4

W turnieju znajdzie się również konkurencja bonusowa. Polegać będzie na oddaniu po jednej strzale do 6 małych celów (wiewiórka, królik, kuropatwa, kaczka, gronostaj, sójka). Zamiast palików, będzie wyznaczona linia graniczna (taśma), jedna dla wszystkich uczestników). Strzelać do celów możemy wzdłuż niej, nie przekraczając jej stopami. Punktacja: 20/18/16.

Liczenie punktów:

Punkty zliczane będą przez sędziego tylko w obecności zawodnika.Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel.W przypadku oddania większej ilości strzałów niż jest to dozwolone w danej konkurencji, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.

Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.

Trzykrotne wyczytanie nazwiska zawodnika i jego nie pojawienie się na linii strzelań, spowoduje jego automatyczne pominięcie w danej konkurencji, bez możliwości późniejszego „dostrzelania”.

Trzykrotne nie pojawienie się zawodnika podczas kolejnych konkurencji spowoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

Obowiązuje zasada życzliwości wobec zawodników oraz interpretowania postanowień niniejszego regulaminu wyłącznie na korzyść zawodnika.

Wyniki: Wyniki zostaną opublikowane na facebookowym profilu Ściezki Łuczniczej w Lesie Osobowickim oraz stronie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego razem z pamiątkowymi zdjęciami.

Zasady bezpieczeństwa:

Strzelania prowadzi się z tylko wyznaczonych miejsc do odpowiadających im celów.

Wstęp za palik z którego odbywa się strzelanie mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w turnieju mają całkowity zakaz wstępu za linię strzelań.

Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego

Na torach łuczniczych i ścieżkach łuczniczych obowiązują bezwzględnie następujące zakazy:

   1. zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek torów;
   2. zakaz strzelania przy złej widoczności, np. podczas gęstej mgły, przed świtem i po zmroku;
   3. zakaz strzelania, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i za nimi znajdują się inne osoby;
   4. zakaz przechodzenia w poprzek torów za linią strzelań;
   5. zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) przed ukończeniem strzelania przez pozostałych zawodników;
   6. zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów
   7. Zakaz puszczania swobodnego zwierząt;
   8. zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania podczas zawodów.
   9. Strzały należy wyjmować z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
   10. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZASAD I ZAKAZÓW SPOWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ ZAWODNIKA.