ITAAG – International Traditional Asian Archery Games

International Traditional Asian Archery Games (ITAAG)

Wrocław 15.10.2016

W oparciu o doświadczenia z wyjazdów zagranicznych do Azji członków CŁT i chcąc przybliżyć wciąż żywe tradycje łucznicze i kulturę Monolii, Tybetu, Korei oraz Turcji zapraszamy na International Traditional Asian Archery Games – otwarty, międzynarodowy turniej łucznictwa tradycyjnego we Wrocławiu.

Rejestracja zawodników następuje poprzez zgłoszenie e-mailem na adres: rejestracja.clt@gmail.com

Opłata startowa wynosi 80zł ( w tym ciepły posiłek, kawa, herbata, woda).

Po wysłaniu na podany adres zgłoszenia prosimy czekać na mail zwrotny z danymi do przelewu. Opłatę startową należy wnieść przed zakończeniem rejestracji, tj. do dnia 05.10.2016.

Ilość miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

Obowiązuje strój historyczny. Osoby, które takiego stroju nie posiadają, mogą wziąć udział w turnieju jeden raz, jednakże w kolejnych latach muszą już taki strój posiadać, aby zostać dopuszczonymi do udziału w ITAAG.

Harmonogram

8.30 – 9.30 rejestracja, kontrola sprzętu oraz rozgrzewka

9.30-10.00 otwarcie ITAAG

10.00 – rozpoczęcie zawodów

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 16.00 dalsze strzelanie turnieju

16.00 – 17.00 przerwa techniczna

17.00 – zakończenie turnieju

ITAAG – europeizacja zasad

Na ITAAG składają się cztery osobne konkursy łucznicze. Aby ułatwić uczestnictwo w zawodach łucznikom z całego świata dokonaliśmy pewnych uproszczeń zasad tradycyjnych turniejów, głównie w zakresie używanego sprzętu oraz czasu trwania poszczególnych konkurencji.

W ITAAG używamy jedynie strzał z grotem toczonym turniejowym, w odróżnieniu od oryginalnie stosowanych w Mongolii oraz Korei strzał z grotem tępym.

Turniej Mongolski – w odróżnieniu od oryginalnego celu, złożonego z małych plecionych kubełków, nasz cel został wydrukowany w oryginalnym rozmiarze i znajdować się będzie na macie piankowej. Ze wzgledu na bezpieczeństwo sędziów i zawodników, będą zliczane także strzały zrykoszetowane, które po zakończeniu strzelania będą tkwiły w celu. Wprowadziliśmy także dodatkowe pole punktowe za trafienie w środkowe „kubełki”. Ilość strzał w turnieju ze względu na ramy czasowe została zmniejszona z tradycyjnych 40tu do 30tu.

Cel Koreański – jedyną modyfikacją jest konieczność użycia ostrych strzał. Tradycyjnie w Korei używa się strzał tępych, a cele w klubach zaopatrzone są w mikrofon. O trafieniu informuje zawodnika głośnik. W przypadku ITAAG zliczane będą tylko te strzały, które wbijąsię w cel.

Cel Turecki – brak modyfikacji. Cel w wymiarach oryginalnych.

Cel Tybetański – ze względu na drużynowy charakter turniejów w kulturze Tybetu i czas trwania zawodów, wprowadziliśmy kilka zmian. Cel tybetański (oryginalnie usypany z ziemi kopczyk w kształcie trójkąta) zastąpiony został celem o tych samych wymiarach z polami punktowymi. Jest to modyfikacja która jest używana obecnie na zawodach międzynarodowych organizowanych na świecie. W ITAAG strzelanie odbywa się indywidualnie. Zmianie uległa także ilość strzał – w drużynowych zmaganiach w Tybecie zawodnicy wypuszczają po 2 strzały (10 strzał na 5cio osobową drużynę w jednej rundzie). Oryginalnie jest to drużynowy system pojedynkowy, w którym o wygranej decyduje strzała znajdująca się w celu najwyżej. Podczas ITAAG zawodnicy wypuszczają serie po 5 strzał w turnieju indywidualnym. Zastosowany cel ze strefami punktowymi nadal premiuje trafienia w górny róg tarczy.

Regulamin

1. Kategorie sprzętowe:

1.1 W turnieju dozwolone jest strzelanie dowolną techniką pod warunkiem, że kciuk/ palec wskazujący / palec środkowy ręki cieciwnej podczas strzelania dotyka strzały.

1.2 Strzelanie odbywać się będzie w dwóch kategoriach sprzętowych z podziałem na technikę strzelecką. Wszelkie stabilizatory, celowniki, znaczniki na majdanie oraz ramionach łuku są zabronione. Zabronione są także ograniczniki naciągu montowane na łuku badź strzałach. Strzały powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.3 Kategoria „zekier” – dopuszczalne są wszystkie łuki tradycyjne o symetrycznym majdanie, w których cięciwa znajduje się w osi łuku,ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przyłożenia strzały. W tej kategorii strzelanie odbywa się wyłącznie za pomocą pierścienia łuczniczego, zrobionego z dowolnych materiałów. Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tylko toczone. Dopuszczalne noki ze sztucznych materiałów. Łuki wykonane z dowolnych materiałów. Średnica majdanu nie mniejsza niż 15mm. Dozwolona podstawka pod strzałę wykonana z naturalnych materiałów. Cięciwy z dowolnych materiałów.

1.4 Kategoria „styl śródziemnomorski” – dopuszczalne sa wszystkie łuki tradycyjne bez wcięcia (okna) w majdanie, o symetrycznym przekroju rękojeści ze szczególnym uwzględnieniem miejsca przyłożenia strzały. Strzały tylko drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tylko toczone. Noki – dowolne. Dozwolona podstawka pod strzałę wykonana z naturalnych materiałów. Średnica majdanu nie mniejsza niż 15mm. Strzała nie może znajdować się w osi łuku ani jej dotykać. Cięciwy z dowolnych materiałów. Dopuszczane sa łuki składane w systemie take-down.

1.5 Aby przystąpić do turnieju należy posiadać przynajmniej 10 strzał (rekomendowane – 15).

1.6 Kobiety oraz mężczyźmi będą punktowani osobno.

2 – Zasady turnieju:

2.1 Na lini strzelań obowiązuje zakaz głośnych rozmów i rozpraszania zawodników.

2.2 Punkty zliczane będą przez sędziego tylko w obecności zawodnika.

2.3 Nie zalicza się trafień w przypadku, gdy strzała odbiła się bądź przeszła przez cel.

2.4 W przypadku oddania większej ilości strzałów niż jest to dozwolone w danej konkurencji, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowany strzał.

2.5 Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty (lub innego celu) okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.

2.6 Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.

2.7 Na lini strzelania zawodnicy mogą posiadać tylko wymaganą liczbę strzał w kołczanie.

2.8 Sędziowie mogą brać udział w turnieju. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.

2.9 Trzykrotne wyczytanie nazwiska zawodnika i jego nie pojawienie się na linii strzelań, spowoduje jego automatyczne pominięcie w danej konkurencji, bez możliwości późniejszego „dostrzelania”.

2.10 Trzykrotne nie pojawienie się zawodnika podczas kolejnych konkurencji spowoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

2.11 Obowiązuje zasada życzliwości wobec zawodników oraz interpretowania postanowień niniejszego regulaminu wyłącznie na korzyść zawodnika.

2.12 W przypadkach pomyłek, błędów i wątpliwości ostatecznie rozstrzyga sędzia główny turnieju.

2.13 Zaśmiecanie terenu zawodów (Obszar Chroniony Natura 2000) jest zabronione pod karą dyskwalifikacji zawodnika.

2.14 Alkohol oraz inne uzywki są ściśle zabronione podczas trwania zawodów.

3. Zasady bezpieczeństwa:

3.1 Wstęp za linię strzelań na torach łuczniczych mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

3.2 Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w turnieju mają całkowity zakaz wstępu za linię strzelań.

3.3 Strzelania prowadzi się z wyznaczonych miejsc i linii strzelań.

3.4 Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych (lub innych celów) odbywa się na wyraźny znak sędziego

3.5 zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych (ew. innych celów), na skos i w poprzek torów

3.6 zakaz strzelania, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i za nimi znajdują się inne osoby

3.7 zakaz przechodzenia w poprzek torów za linią strzelań

3.8 zakaz podchodzenia do mat łuczniczych (bądź do innych celów) przed ukończeniem strzelania przez pozostałych zawodników

3.9 zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów

3.10 Zakaz puszczania swobodnego zwierząt

3.11 zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania podczas zawodów

3.12 Strzały należy wyjmować z mat ew. z innych celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób

NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREJKOLWIEK Z POWYŻSZYCH ZASAD I ZAKAZÓW MOŻE SPOWODOWAĆ DYSKWALIFIKACJĘ ZAWODNIKA.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i przebiegu zawodów ze względów organizacyjnych.

1. Turniej Tradycyjnego Łucznictwa Tureckiego

Strzelanie odbywa się do tradycyjnych celów Puta używanych od czasów Imperium Osmańskiego po dziś dzień, a udostępnionych nam przez zaprzyjaźnione Society of Turkish Archery (www.turkisharchery.com).

Przebieg turnieju:

W turnieju strzelamy do Tureckiego celu Puta o wymiarach 120 na 80 cm. Punktacja: 2 pkt za środkowe kółko, 1 punkt za trafienie w Putę.

Mężczyźni:

2 x 5 strzał z 40m

2 x 5 strzał z 60m

2 x 5 strzał z 80m

Kobiety:

2 x 5 strzał z 30m

2 x 5 strzał z 50m

2 x 5 strzał z 70m

2. Turniej Tradycyjnego Łucznictwa Tybetańskiego

Strzelanie do tradycyjnego celu tybetańskiego. Punktacja 5,4,3,2,1 według kolorów.

Mężczyźni:

6 x 5 strzał z 60 m

Kobiety:

6 x 5 strzał z 50m

3. Turniej Tradycyjnego Łucznictwa Mongolskiego

Strzelanie do tradycyjnego celu mongolskiego o wymiarach 32cm na 165cm.

Punktacja – 2 pkt – czerwone, 1 pkt – brązowe pole trafień.

Mężczyźni:

3 x 5 strzał z 60m

3 x 5 strzał z 75m

Kobiety:

3 x 5 strzał z 50m

3 x 5 strzał z 65m

4. Turniej Tradycyjnego Łucznictwa Koreańskiego

Strzelanie do tradycyjnego celu koreańskiego o wymiarach 2 na 2,66m z odległości 145m. Punktacja- 1pkt za trafienie w cel.

Kobiety i mężczyźni – 9 x 5 strzał z odległości 145m.

Turniej Koreański będzie także nieoficjalną próbą zdania na jeden ze stopni Dahn i będzie przeprowadzony według reguł egzaminacyjnych używanych w Korei. 1 dahn to trafienie 25 strzał na 45 oddanych- 9ty dahn to 39 trafień na 45 strzał. Dla każdego kto osiągnie minimum przygotujemy odpowiedni dyplom.

Serdecznie zapraszamy do wziecia udziału w ITAAG!

International Traditional Asian Archery Games (ITAAG)

Wrocław 15.10.2016

ITAAG is an international event and it’s goal is to display, promote and support living archery traditions of Asia in Europe. ITAAG is an open event and no qualification is needed.

To register, please send us an email to:

rejestracja.clt@gmail.com

We will send you bank account number for payment in separate email.

Registration ends on 05.10.2016

There is limit in number of archers for this tournament, so please do not hesitate!

Entry fee is 80 PLN (including hot meal, tea, coffee and water)

Traditional, national costume is obligatory. If there is no costume, participant can enter the competition only once without it, but next year will not be accepted without coustume.

Organizers keep right to deny participation in this event without explanation.

If you contact us, we will help you find accomodation and will take care of you in beautiful City of Wrocław.

Schedule:

8.30 – 9.30 registration, equipment check, practice

9.30-10.00 opening ceremony

10.00 – 13.00 comeptition

13.00 – 14.00 dinner break

14.00 – 16.00 competition

16.00 – 17.00 break for judges to count results

17.00 – closing ceremony

ITAAG – Unification of rules

ITAAG consists of 4 separate tournaments. To unify equipment rules and make this event more accesible for archers from all around the world we had to include some changes into traditional rules.

At ITAAG we use only target points that can penetrate the target. This is different than in traditional Mongolian or Korean competitions.

Mongolian competition: traditionally in Mongolian competition special target made of little „cups” is set up on the field. target used at ITAAG is printed and put on foam target. Traditional mongolian cups are printed in original size of 8\8 cm. Due to use of sharp arrows judges will not be present on target line and all arrows stuck in target will be counted as hits (even ricochette hits). Additional points will be added for hitting in central, red cups. Also number of arrows shot will be 30 not 40 as in traditional competitions due to time limit.

Korean competition: the only adaptation we did is permition to use sharp target arrows. Only arrows that hit the target will be counted.

Turkish tournament: no modification, original Puta target.

Tibetan competition: ITAAG is individual competition so main change is in that field. Tibetan style competition traditionally is a team event. It would be impossible due to tim frame to held it in traditional style, so only individual scores will be counted. Originally Tibetan target is a small triangle target made of dirt. At ITAAG we will use internationally recognized Tibetan target with 5 coloured score zones. Rounds of 5 arrows will be shot from original distance of 60 m.

Regulations

1. Bow categories

1.1 At ITAAG all styles are accepted, if one finger touches the arrow during competition. No stringwalking accepted.

1.2 At ITAAG there are only two bow categories, separated by archer’s technique. All stabilizers, marks , sighting devices, and draw checking devices (mounted on bow or arrow) are forbidden. All arrows ought to be signed with full name of participant.

1.3 Thumbring Category – all bow with simmetrical grip, with string placed in the middle of it are permitted. Thumbring draw is permitted only, with no limitations on materials of which thumbring is made. Arrows made of natural materials, with plastic nock or natural are permitted. Only target points are permitted (no broadheads). Bows can be made of modern materials. Diameter of bow no less than 15mm in arrow rest area. No limitations according to arrow rests, which can be made of natural materials only. No limitations according to string material.

1.4 Meditarrean draw category – All bows without arrow rest cut in the bow with symetrical grip permitted. String has to be in the middle of the grip, which can be minimum 15 mm wide. Only arrows made of natural materials permitted (only exception – plastic nock allowed). Arrow points – only target points permitted. Arrow rest made of natural materials permitted. Take – down bows are allowed.

1.5 To participate, minimum of 10 arrows are required (15 recommended)

1.6 Diplomas will be passed in both male and female categories.

2 Competition rules

2.1 Disturbing other participants by noisy behaviour is forbidden

2.2 Points will be counted by judge only in presence of competitor

2.3 Arrows that did not stuck in the target will not be counted as hits

2.4 In case of shooting too many arrows by competitior, best score will be taken away

2.5 No additional shots are permitted if competitor did not shoot all allowed arrows

2.6 All hits on the scoring line will be counted as higher points

2.7 At the shooting line archers can have only permitted number of arrows in their quivers

2.8 Judges can take part in this tournament – their points will be counted by members of his shooting group

2.9 If archer is not present on shooting line, after three ties his name is called and he still is not present, participant will be disqualified from that round

2.10 If competitor will not show up for three rounds at shooting line, will be disqualified from the ITAAG

2.11 A rule of sympathy for participants is in place. All misunderstandings or doubts will be sorted out for the best of archer

2.12 In case of doubt the last solution will be decided by Main Umpire

2.13 Littering is strictly forbidden in this nature protected area and will cause a diqualification from ITAAG

2.14 Alcohol and drug use are strictly forbidden and will cause disqualification of participants

3. Security rules:

3.1 Entry beyond shooting line is permitted only for judges and participants

3.2 Public is not allowed beyond shooting line

3.3 Shooting can be performed only from designated shooting lines

3.4 Advancing towards the targets to collect arrows and count points can happen only after clear sign from the judge

3.5 Shooting up in the sky and not in the line of targets is strictly forbidden

3.6 Shootin is forbidden if there are people in the line of targets or behind it

3.7 Walking across archery field is forbidden

3.8 Walking towards target while others in the group are still shooting is forbidden

3.9 Little children have to be under their parents surveillance all the time and are forbidden from archery field

3.10 No pets running loose allowed

3.11 No drunk or drugged people allowed at the competition

3.12 Being very careful at the targets, especially handling arrows is advised

3.13Any person who is not willing to follow rules can (and will) be disqualified.

3.14 Organizers held right to reschedule ITAAG due to organisational needs.

Tournaments at ITAAG:

1. Traditional Turkish Archery Tournament

Traditional Puta target provided by Society of Turkish Archery (www.turkisharchery.com) will be used.

2 points for hitting main, lower circle an 1 point for hitting the rest of Puta target will be counted.

Men:

2 x 5 arrows at 40m

2 x 5 arrows at 60m

2 x 5 arrows at 80m

Woman:

2 x 5 arrows at 30m

2 x 5 arrows at 50m

2 x 5 arrows at 70m

2. Traditional Tibetan Archery Tournament

Traditional Tibetan target will be used, scored by colours 5 to 1 points.

Men: 6 x 5 arrows at 60m

Women: 6 x 5 arrows at 50m

3. Traditional Mongolian Archery Tournament

Traditional mongolian target (printed) will be used. Dimensions – 32\165 cm

2 points for red cups and 1 point for brown cups will be counted.

Men:

3 x 5 arrows at 60m

3 x 5 arrows at 75m

Woman:

3 x 5 arrows at 50m

3 x 5 arrows at 65m

4. Traditional Korean Archery Tournament

Traditional Korean target 2\2,66m will be used. On point will be counted for evry hit.

Man and woman – 9 x 5 arrows at 145 m

Special diploma will be passed to every archer who will hit enough points, accordingly to Dahn system in Korea. This is unofficial test of skills to bring up the feeling of excellence and difficulty that is necessary to hit a target from 145 m.

You are warmly welcome to take part in ITAAG!