ITAAG

ITAAG

International Traditional Asian Archery Games is annual, non-profit event created to promote and preserve traditional archery cultures in Europe.

International Traditional Asian Archery Games Final Report

ITAAG is a non-profit event created for promotion
and preservation of traditional forms of archery culture
for future generations.

We are very thankful for all participants for great atmosphere and friendly behaviour at ITAAG 2016. As an Organizing Commitee we wish to apologize for all shortcomings you might have had encountered at this competition. To our best knowledge, this is the first tournament of this kind ever organized in Poland.

We have hope that all participants spent great time, shooting very difficult, traditional targets and distances. For us, everyone who tried to hit these targets on that day is a winner.

ITAAG happened on a nice, half – sunny autumn day with temperature from 9 to 15 degrees of celsius. The weather conditions were little windy in the morning, to become still in the afternoon.

48 participants ( 32 men and 16 women) took part in this event.

There were diplomas to be won in all 4 tournaments ( Mongolian, Korean, Tibetan and Turkish) for men and women separately.

Also, there was a cup for best score in each tournament founded by Sports, Tourism and Recreation Bureau of City of Wrocław. After an all day of shooting it is noticeable that all four of them were won by archers from Hungary, with exceptional performance of mrs. dr. Emoke Domokos, 2016 World Champion at Historical Archery World Championship in Gyula, Hungary, who took 3 of them, and ex-equo with dr. Attilla Racz also the fourth cup. Detailed information about results can be found in pdf file on our website.

Also, you can watch a video from tournament at our websites and you tube channel.

We also wish to thank everyone who was involved in preparation, promotion and support of this event. Special thanks for:
Mlodziezowe Centrum Sportu (MCS) – Wroclaw – tents
Biuro Sportu, Tur ystyki i Rekreacji – Wroclaw – cups
Biuro Partycypacji Spolecznej Wroclawia- support
Zarzad Zieleni Miejskiej Wroclawia – archery field
Rada Osiedla Osobowice-Redzin – tables, chairs
Mr. Ryszard Skiera and mr. Krzysztof Dubik – forest keepers
Polish Traditional Archery Association – patronage
Artur and Ewa Wosinek – archery history display
Dr. Yasar Metin Aksoy from Society for Turkish Archery – Puta Target
Bayartsetseg from Mongolia- Mongolian Target

Organizing commitee
members of Traditional Archery Center, Wrocław:

Piotr Gonet and Rafal Stempski – organizers
Piotr Gruszczynski -main judge
Kuba Solarz – chef
Piotr Machnicki – graphics
Marta Suta – foreign guests chaperon
Natalia Balasa – office manager
Wojtek Karkulowski and Michal Stapor – night watch
Jan Cieslik – archery teacher for visitors
Mateusz Szewczyk, Maciej Kubicz, Oliwia Burda
and Piotr Gruszczynski – group judges
Pawel Hodowany – bus driver
Marek Nawrot, Maciej Rogala, Krzysztof Jasiok – archery field set up

Thank you all for coming to
ITAAG, Wroclaw 2016

Organizers

——————————————————————————————–

Sprawozdanie z Traditional Asian Archery Games

ITAAG jest wydarzeniem non-profit, którego celem jest promocja i zachowanie tradycyjnej kultury łuczniczej dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim uczestnikom za wspaniałą i przyjazną atmosferę podczas ITAAG 2016. Jako Organizacyjny Komitet pragniemy przeprosić za wszystkie niedogodności, które mogliście napotkać podczas zawodów. Według naszej najlepszej wiedzy, jest to pierwszy turniej tego typu w historii organizowanych w Polsce.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy spędzili wspaniały czas podczas mierzenia się z tradycyjnymi odległościami i celami . Dla nas każdy, kto próbował trafić tego dnia w te cele jest zwycięzcą.

ITAAG odbyły się w ładny, częściowo słoneczny jesienny dzień z temperaturą wahającą się od 9 do 15 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe były nieco wietrzne w godzinach porannych, ale po południu wiatr całkowicie ustał.

W zawodach wzieło 48 uczestników (32 mężczyzn i 16 kobiet), 16 zawodników z zagranicy i 32 z Polski.

Dyplomy wręczano we wszystkich 4 turniejach (mongolskim, koreańskim, tybetańskim i tureckim), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Ponadto biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji Miasta Wrocławia ufundowało puchary dla łucznika lub łuczniczki którzy zdobędą w danym turnieju najwięcej punktów. Po całym dniu strzelania okazało się, że wszystkie cztery puchary wygrali łucznicy z Węgier, a w gruncie rzeczy – łuczniczka, dr. Emoke Domokos, Mistrzyni Świata w łucznictwie historycznym Gyula, Węgry 2016. Ta będąca w wyjątkowej formie łuczniczka wygrała trzy z nich, i ex-equo z dr. Attillą Raczem także czwarty puchar. Szczegółowe informacje na temat wyników można znaleźć w pliku PDF na naszej stronie internetowej.

Ponadto, można obejrzeć film z turnieju na naszych stronach internetowych, w tym na kanale You Tube.

Pragniemy podziękować wszystkim, który był zaangażowany w przygotowanie, promocję i wsparcie tego wydarzenia:

Młodzieżowe Centrum Sportu (MCS) – Wrocław – za użyczenie namiotów
Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji – Wroclaw – puchary
Biuro Partycypacji Społecznej Wrocławia- wsparcie
Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocławia – przygotowanie pola turniejowego
Rada Osiedla Osobowice-Rę dzin – za użyczenie stołów i krzeseł
Ryszard Skiera i Krzysztof Dubik – za pomoc przy przygotowaniu terenu zawodów oraz drewno
Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego – za objęcie patronatem
Artur i Ewa Wosinkowie – za przywiezienie części wystawy o łucznictwie
Dr. Yasar Metin Aksoy z Society for Turkish Archery – za przekazanie celu Puta
Bayartsetseg z Mongolii- za pomoc w przygotowaniu celu mongolskiego

Komitet organizacyjny:
członkowie klubu Centrum Łucznictwa Tradycyjnego

Piotr Gonet and Rafal Stempski – główni organizatorzy
Piotr Gruszczynski – sędzia główny
Kuba Solarz – przygotowanie wyżywienia dla zawodników
Piotr Machnicki – grafiki, cele, banery
Marta Suta – fopieka nad zagranicznymi gośćmi
Natalia Balasa – szefowa biura zawodów, opracowanie wyników
Wojtek Karkulowski and Michal Stapor – straż nocna
Jan Cieslik – opieka nad torem łuczniczym dla publiczności
Mateusz Szewczyk, Maciej Kubicz, Oliwia Burda, Piotr Gruszczyński – sędziowie grup
Marek Nawrot, Maciej Rogala, Krzysztof Jasiók, Paweł Hodowany – ekipa techniczna, transport

Dziękujemy wszystkim za udział w ITAAG Wrocław 2016