Ścieżka Łucznicza

Centrum Łucznictwa Tradycyjnego jest pomysłodawcą, fundatorem i opiekunem Ścieżki Łuczniczej w lesie Osobowickim. Jest to pierwszy w Polsce otwarty, darmowy obiekt sportowy dedykowany łucznictwu tradycyjnemu, powstały za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocławia.

Ścieżka pozwala przez cały rok na uprawianie łucznictwa terenowego. Została zaprojektowana przez Piotra Goneta zgodnie z wytycznymi ATA Archery Park Guide.

Na Ścieżkę składa się 12 stanowisk łuczniczych.

Ścieżka utrzymywana jest wysiłkiem klubu CŁT i dzięki pracy wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze strzelnicy (tylko z łuków!). Przed rozpoczęciem korzystania ze Ścieżki koniecznie zapoznaj się z regulaminem!

Jeśli chcesz, możesz nam pomóc w utrzymaniu tego obiektu na wiele sposobów – wszelkie pomysły, sugestie i oferty wsparcia prosimy kierować na mail: piotr.clt@gmail.com