Strzelnica w Lesie Osobowickim

Dzięki głosom mieszkańców Wrocławia napisany przez nas projekt do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego został zrealizowany w 2016 roku.

Dawna, poniemiecka strzelnica wojskowa w Lesie Osobowickim została zrewitalizowana kosztem 150.000 zł.

Szczegóły tego projektu można znaleźć tu: https://www.facebook.com/Strzelnica-w-Lesie-Osobowickim-WBO-236-403989369791161