Zawody 3D

Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska

Film z pierwszej rundy Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

 

Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D. 48 likes. Strona Dolnośląskiej Ligi 3D, czyli cyklu zawodów łuczniczych organizowanych przez Centrum Łucznictwa Tradycyjnego we Wrocławiu.

Strona z wynikami:

LigiSportowe.pl – Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

 

Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl imprez łuczniczych 3D we Wrocławiu. Zawody odbywać się będą w uproszczonej formule Polish Field Archery Association ( PFAA). Zawody służą integracji środowiska łuczniczego, sprawdzaniu umiejętności oraz dobrej zabawie terenowej. Służą także przygotowaniu do Mistrzostw Polski w formule PFAA.

Miejsce: Las Osobowicki, lokalizacja na mapach google: 51.158625, 16.979021 . Turniej rozegrany zostanie na terenie Szwedzkiego Szańca oraz Ścieżki Łuczniczej w Lesie Osobowickim.

Organizator: Centrum Łucznictwa Tradycyjnego we Wrocławiu.

Terminy zawodów:
I runda: 4.11.2017
II runda: 17.03.2018
III runda: 9.06.2018
IV runda: 13.10.2018

Przebieg zawodów:
9:00-10:00 rejestracja, rozgrzewka, kontrola sprzętowa
10:00 otwarcie zawodów, podział na grupy oraz rozprowadzenie
10:30: rozpoczęcie strzelania
16:00: zakończenie zawodów, rozdanie dyplomów, poczęstunek

Wyniki: Wyniki będą publikowane na stronie facebokowej Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D, a także na stronie ligisportowe.pl
Do klasyfikacji generalnej na zakończenie sezonu wliczane są 3 najlepsze rundy z 4. Aby być klasyfikowanym w klasyfikacji generalnej, zawodnik musi wystartować przynajmniej 3 razy w tej samej kategorii sprzętowej oraz startowej. Zwycięzcy całorocznej Ligi otrzymają tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D

Zgłoszenia: wszyscy chętni obowiązkowo powinni dokonać zgłoszenia mailem na adres: rejestracja.clt@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać kategorię sprzętową oraz startową zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawodnika bez podania przyczyn. Organizator ze wzgledów pogodowych zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów. W tej sytuacji komunikat orgnaizacyjny ukaże się w przeddzień imprezy na profilu facebookowy Centrum Łucznictwa Tradycyjnego.

Wpisowe: 70 złotych, płatne na konto:

Centrum Łucznictwa Tradycyjnego Piotr Gonet
ul. Ostrzeszowska 7
51 -010 Wrocław
Nr .konta:
PL 28 1140 2004 0000 3102 7401 9184

Opłatę można także wnieść w dniu zawodów podczas rejestracji za odliczoną gotówką.

Kontrola sprzętu: Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów przechodzą obowiązkową kontrolę sprzętu, która odbywa się podczas rejestracji. Kontrola sprzętu przeprowadzana jest przez Szefa Kontroli Technicznej oraz przy pomocy dwóch dodatkowych doświadczonych łuczników.

Poczęstunek: Po zakończeniu strzelania na uczestników czekać będzie skromny lecz krzepiący poczęstunek.

Toalety: Na terenie zawodów organizator zapewnia przenośne toalety.

Używki: podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających

1. Kategorie sprzętowe dopuszczone do zawodów

Na Dolnośląsląskiej Lidze 3D start możliwy jest w 5 uproszczonych kategoriach, obejmujących wszystkie kategorie sprzętowych rozpoznawane w zawodach PFAA Formula:

1. Tradycyjny, na którą składają się:

a. Łuki naturalne

b. Łuki tradycyjne bez okna

c. Łuki tradycyjne z oknem/półką

d. Strzały: wyłącznie drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów. Wszystkie używane strzały muszą być jednakowej długości, wagi, średnicy, lotek i noków bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

e. Zabronione jest „Chodzenie po cięciwie” (String walking) oraz „chodzenie po twarzy” (Face walking). Za każdym razem, przed oddaniem strzału palce(bądź palec, zekier) muszą dotykać nasadki strzały.

2. Hunter, na którą składają się:

a. Wszystkie łuki jednorodne bądź składane, współczesne łuki tradycyjne, wykonane częściowo lub w całości z materiałów nienaturalnych.

b. Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów Wszystkie używane strzały muszą być jednakowej długości, wagi, średnicy, lotek i noków bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

c. Zabronione jest „Chodzenie po cięciwie” (String walking) oraz „chodzenie po twarzy” (Face walking). Za każdym razem, przed oddaniem strzału palce(bądź palec, zekier) muszą dotykać nasadki strzały.

3. Barebow według klasyfikacji World Archery – http://www.archeryfield.pl/BBrulesWA.pdf

4. Bloczkowy
a. Wszystkie łuki bloczkowe.

b. Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów Wszystkie używane strzały muszą być jednakowej długości, wagi, średnicy, lotek i noków bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

5. Olimpijski

a. Wszystkie klasyczne łuki sportowe ze stabilizatorami i celownikami

b. Strzały: promienie dowolne, opierzenie dowolne, groty tarczowe, osady wykonane z dowolnych materiałów Wszystkie używane strzały muszą być jednakowej długości, wagi, średnicy, lotek i noków bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.

2. Kategorie Startowe

1. W Ligowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D rozpoznaje się następujące kategorie startowe :

a. Dorośli Mężczyźni i Kobiety powyżej 16 lat

b. Juniorzy, Mężczyźni i Kobiety (wiek 13 – 16 lat):

c. Dzieci, Mężczyźni i Kobiety (wiek poniżej 13 lat)

2. O zapisaniu do danej kategorii startowej decyduje liczba lat w pierwszym dniu zawodów. W przypadku wątpliwości, obowiązkowo należy przedstawiać dokumenty potwierdzające deklarowany wiek w pierwszym dniu zawodów.

3. Zasady rozgrywania zawodów 3D

1. Zasady ogólne

a. Nie dopuszcza się startu jednego łucznika w jednocześnie w więcej niż jednej kategorii sprzętowej, chyba że organizator wyraźnie dopuści taką możliwość.
b. Zawodnicy nie mogą podczas zawodów, strzelać do celów ćwiczebnych/na których przeprowadzona została rozgrzewka, z wyjątkiem sytuacji w której ogłoszono oficjalną przerwę w zawodach.
c. Łucznicy muszą strzelać podczas trwania zawodów do wszystkich celów, zgodnie z programem tych zawodów. Wyniki osiągnięte przez łucznika, który nie ukończy zawodów nie będą uwzględnione w klasyfikacji i podziale nagród.
d. Decyzja o przerwaniu zawodów należy do Dyrektora Zawodów.
e. Łucznikowi nie wolno naciągać łuku, w taki sposób aby ręka łuczna znajdowała sie powyżej czubka głowy, w sytuacji strzału do celu ustawionego horyzontalnie.
f. Zabrania się używania sprzętu/urządzeń, które w jakikolwiek sposób ograniczają zmysły łucznika (słuch lub wzrok), przez co zmniejszają jego uwagę na to co dzieje się wokół niego oraz uwagę na zawodach łuczniczych i zasadach bezpieczeństwa.
g. Zaleca się aby zawodnicy, nosili jasne i dobrze widoczne ubrania, szczególnie w sytuacji ograniczonej widoczności. Ubrania w pełnym kamuflażu są nie dopuszczalne , bez użycia elementu ubrania o wysokiej widoczności.

2. Zasady zawodów łucznictwa terenowego

a. Łucznicy powinni strzelać w grupach nie mniejszych niż 3 osoby i nie większych niż 6 osób. W normalnej sytuacji preferowana wielkością grupy są 4 osoby. We wszystkich zawodach łucznictwa terenowego limit zawodników na jeden cel jest ograniczony do maksymalnie 6 łuczników.
b. Co do zasady, łucznicy strzelają parami stojąc w stosunku do siebie bok w bok. W przypadku, nierównej liczby łuczników w grupie, ostatni łucznik powinien strzelać sam.
c. Miejsca strzeleckie w danej grupie powinny zostać ustalone na podstawie wzajemnych ustaleń w grupie.
d. Łucznik nie może strzelać z przed odpowiedniego palika. Jedna noga powinna być nie dalej niż 15 cm za palikiem lub maksymalnie 100 cm z każdej strony palika.
e. Zabrania się jakiejkolwiek dyskusji na temat odległości do celu pomiędzy zawodnikami. Zabrania się podawania odległości od celu w jakiejkolwiek formie. Naruszenie tego zakazu jest naruszeniem zasad fair play i może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.
f. Dopuszcza się aby zawodnik, w czasie zawodów korzystał ze swoich własnych notatek, dotyczących na przykład ustawienia celownika. Zabrania się robienia notatek które dotyczą warunków strzelani danego celu, odległości od celu, które to informacje mogą zostać wykorzystane przez innych zawodników, lub na dalszym etapie zawodów. Naruszenie tego zakazu może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.
g. Żadna grupa nie powinna wstrzymywać następnej poprzez poszukiwania zgubionych strzał. Każdy łucznik powinien mieć ze sobą wystarczającą liczbę strzał by móc kontynuować zawody i wrócić szukać zgubionych strzał po zakończeniu zawodów.
h. Zabrania się trenowania/rozgrzewki na celach które są wykorzystywane podczas zawodów. Organizator powinien zapewnić specjalne cele do rozgrzewki.
i. Jeżeli jedna grupa z jakiegokolwiek powodu wstrzymuję następną grupę, prowadzący tych grup powinni wzajemnie ustalić, by wstrzymywana grupa mogła wyprzedzić grupę wstrzymująca.
W przypadku, gdy dwie lub więcej grup jest wstrzymywanych przez tą grupę, a przed tą grupą są dwa lub więcej celów, grupa ta zobowiązana jest przepuścić następne grupy przed siebie.
j. Łucznik który otrzymał zgodę prowadzącego grupę na opuszczenie ścieżki łuczniczej, z jakiegokolwiek ważnego powodu, może powrócić do swojej grupy i ukończyć nieskończoną rundę zawodów. Jego grupa może na niego poczekać, lecz zobowiązana jest przepuszczać kolejne grupy. Prowadzący powinien wyznaczyć odpowiedni czas na powrót tego łucznika, po upłynięciu którego grupa będzie kontynuować zawody. Łucznik może dostrzelić pominięte wcześniej cele zgodnie z uznaniem Dyrektora Zawodów.
k. W przypadku niepogody zawody powinny być kontynuowane chyba, że zostanie użyty wcześniej ustalony sygnał przerywający zawody przez Kapitana zawodów. Łucznicy opuszczający ścieżkę łuczniczą przed takim sygnałem zostaną wyłączeni z zawodów.
l. Cele powinny być strzelane w ustalonej kolejności. Cele które zostały pominięte, w zakresie ewentualnego ich dostrzeliwania podlegają uznaniu Dyrektora Zawodów.
m. Grupy nie powinny podchodzić lub kontaktować się z innymi grupami podczas oddawania strzałów do celu, lecz powinny poczekać w pewnej odległości aż wszyscy członkowie grupy skończą strzelanie do danego celu.
n. W przypadku awarii sprzętu, po rozwiązaniu problemu (naprawa lub wymiana sprzętu i przejściu inspekcji technicznej) łucznik może oddać 4 strzały do celu ćwiczebnego pod nadzorem Dyrektora zawodów lub Szefa ścieżki łuczniczej.
o. Podczas wszystkich zawodów z nieoznaczonymi dystansami, łucznik może używać urządzeń optycznych(lornetek lub mon okularów) tak długo jak nie mogą być one użyte do określenia odległości lub kąta nachylenia. Urządzenia te powinny być urządzeniami typu ręcznego i nie powinny przeszkadzać innym łucznikom podczas zawodów. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń które mają elektroniczne wzmocnienia działania, (w postaci np. optycznego stabilizatora, elektronicznego zooma, stop klatki etc.).

3. Zasady rotacji w grupie

a. Porządek strzelania
Łucznicy powinni zmieniać kolejność strzelania po każdym celu :
Pierwszy cel : (A+B)/(C+D)/(E+F); Drugi cel: (C+D)/(E+F)/(A+B)
Trzeci cel : (E+F)/(A+B)/(C+D); Czwarty cel : (A+B)/(C+D)/(E+F), Etc.

b. Pozycja strzelecka (strony strzelania)

W odniesieniu do wszystkich rund powinno się stosować się rotację stron strzelania. Na celu numer 1 i na celu numer 15, łucznicy którzy strzelali z prawej strony palika powinni strzelać z jego lewej strony a ci którzy strzelali z lewej strony powinni strzelać z prawej strony : (A+B)/(C+D)/(E+F) zmieniają się w (B+A)/(D+C)/(F+E)

c. Łucznik za zgodą prowadzącego grupę, może wybrać pozycję strzelecką po drugiej stronie, w przypadku w którym w odniesieniu do konkretnego celu uzna że jest w niekorzystnej sytuacji w przypadku oddawania strzału z przypadającej mu na dany cel pozycji strzeleckiej

4. Zapisywania wyników

a. Żadna ze strzał w celu nie może być dotknięta przez zawodników zanim wszystkie wyniki zostały zapisane. Strzały które przeszły przez cel na wylot ale wciąż tkwią w celu mogą zostać wypchnięte z powrotem przez prowadzącego grupę lub osobę wskazaną przez niego i zapisane z odpowiednim wynikiem.
b. W przypadku w którym strzała trafiła w punktowaną strefę, ale odbiła się od celu lub przeszła na wylot przez cel i nie pozostała w nim, dodatkowa strzała, która powinna być specjalnie oznaczona, może zostać wystrzelona.
c. Strzała która trafiła drugą strzałę i utkwiła w tej strzale, zostanie zapisana z takim samym wynikiem jak strzała tkwiąca w celu. Strzały które zostały odchylone przez inne strzały, powinny zostać zapisane zgodnie z ich pierwotną pozycją.
d. W celach 3D lina oddziela jedną strefę punktową od drugiej. Linia ta leży w niżej punktowanej strefie i dlatego strzała musi naciąć tę linię w celu zaliczenia wyższego wyniku. Strzały które weszły w cel 3D blisko linii futra ale nie pozostały w celu, nie są zaliczone jako trafione i nie dostrzeliwuje się dodatkowej strzały. W celach 3D, strzały które trafiły w podstawę jak również te tkwiące w rogach lub porożu nie są zaliczane jako trafienie. W przypadku, w którym na figurze 3D nie ma wyraźnej linii futra, należy ją zaznaczyć ręcznie.
e. Liczba razy w których łucznik naciąga łuk przed oddaniem strzału ograniczona jest do 4. Jeżeli w takiej sytuacji łucznik nie odda strzału za czwartym naciągnięciem, strzał taki zapisywany jest jako chybiony. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której doszłoby do niebezpiecznej sytuacji, zgoda na oddanie jeszcze jednego strzału zależy od uznania prowadzącego grupę.
f. W przypadku remisu punktowego dla jakiejkolwiek nagrody przewidzianej zasadami danych zawodów, odbywa się dodatkowy tie break. Tie break odbędzie się po zliczeniu i zweryfikowaniu wszystkich wyników i powinien być strzelany pod nadzorem Dyrektora Zawodów ostatniego dnia zawodów.
g. Na wszystkich dystansach do celu mniejszych niż 18 metrów, w celu uniknięcia zniszczenia strzał, dopuszcza się zapisanie wyników i wyjęcie strzał po każdej parze łuczników którzy oddali swoje strzały. Prowadzący grupę i obaj zapisujący muszą podchodzić do celu, po to aby zapisać wynik.
h. W przypadku strzały która nie została prawidłowo wystrzelona, łucznik może powtórzyć strzał jeżeli strzała może zostać dotknięta łukiem z miejsca pozycji strzeleckiej tego łucznika przy paliku.
i. Strzały które odbiły się od podłoża i utkwiły w celu 3d nie są zaliczone jako trafienie.
j. Łucznik który odda strzał z niewłaściwego palika lub do niewłaściwego celu, traci prawo zapisania wyniku tego strzału i nie przysługuje mu prawo oddanie nowego strzału.

4 Runda z Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D w uproszczonej formule PFAA

Na potrzeby Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D, w porozumieniu z PFAA dokonaliśmy niewielkich zmian w regualminie, które mają na celu dopasowanie do lokalnych warunków terenowych. Organizatorzy starają się zapewnić odpowiednie odległości dla wszystkich 4 grup figur, jednakże nie gwarantują ścisłego trzymania się zasad nakreślonych oficjalnym regualaminem PFAA.
Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i archeologiczne Szwedzkich Szańców ulec dopasowaniu musiał przepis o dwóch palikach na każdym stanowisku, a brak możliwości wycinki i oczyszczania trajektorii zmusza nas do zaadaptowania odległości oraz przebiegu zawodów.
W grupie 1 figur uległ zmianie przepis mówiący o dochodzeniu po nieudanym strzale bliżej o 4,5 m – ze wzgledu na strome zbocza grodu jest to niemożliwe, dlatego na całych zawodach strzelanie odbywać się będzie z jednej i tej samej pozycji.
Uproszczeniu uległy też kategorie sprzętowe do liczby 5ciu.

1. Standardowa runda Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D w PFAA Formula składa się z 28 celów/figur 3D lub 2 zestawów po 14 celów/figur 3D.
2. Organizator zawodów w miarę możliwości terenowych stara się o zachowanie odległości wymaganych w 4 grupach figur zgodnych z regulaminem PFAA.

3. Figury 3d z wyodrębnionymi dwoma lub więcej strefami punktowymi, strefy te są połączone i tworzą strefę punktową nazywaną „Kill”. Strefa pomiędzy strefą Kill a linia futra nazywana jest strefą „Rana” „wound”

4. W przypadku w którym, figura 3d zawiera podstawę, wyznacza się linię futra która pozwala zidentyfikować punktową strefę „ rana”. W celu zdobycia punktu strzała musi przecinać wyrysowaną linię futra.
5. Dopuszcza się maksymalnie trzy strzały, do momentu kiedy figura 3d zostanie trafiona. Jeżeli pierwsza strzała trafi w punktowaną strefę nie trzeba strzelać kolejnych strzał.
6. Żaden z członków grupy (lub żadnej innej grupy) może wyjść przed palik wyznaczający pozycję strzelecką, zanim wszyscy członkowie grupy ukończą strzelanie z tego palika.
7. Łucznik powinien oddać wszystkie wymagane strzały przed opuszczeniem stanowisk strzeleckich i oddaniu miejsca następnemu łucznikowi w grupie.
8. Punktacja:
KILL
RANA /WOUND
Pierwsza strzała 20/18pkt
Druga strzała 16/14 pkt
Trzecia strzała 12/10 pkt

Strzały które weszły blisko do strefy futra ale nie tkwią w celu, nie są zaliczone jako trafienie i łucznikowi nie przysługuje dodatkowy strzał. Strzały tkwiące w podstawie, w rogach lub w porożu nie są uznawane za trafienie. Strzały tkwiące w jednej z nóg figury 3d uznawane są za trafienie.
9. Paliki:
– Wszystkie paliki dla Weteranów i Dorosłych oznaczone będą kolorem żółtym.
– Dla dystansów w których Juniorzy nie strzelają z palika dla dorosłych oznaczone będą kolorem niebieskim.
-Paliki oznaczające stanowiska strzeleckie dla Dzieci powinny być oznaczone kolorem czarnym.

Dziękujemy PFAA, a w szczególności Marcinowi Eckertowi za udostępnienie materiałów i pomoc w opracowaniu uproszczonego regulaminu zawodów.

Serdecznie dziękujemy także Piotrowi Czajce za wypożyczenie figur niezbędnych do orgnaizacji Ligowych Mistrzostw Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie użytkownika Ligowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łucznictwie Terenowym 3D.