Zmiany w CŁT

Zmiany w działaniu oraz cenniku Centrum Łucznictwa Tradycyjnego

Treningi:

Po pierwsze:, trening klubu (dzień klubowy) zostaje przeniesiony na niedzielę w godzinach 10-16 tej.  Niedzielny trening nie będzie dłużej skupiał się na podnoszeniu umiejętnosci, lecz na wspólnej zabawie i strzelaniu na punkty.  Piotr Gonet nie będzie zawsze obecny na tym treningu.

Po drugie:  treningi techniczne dla chętnych do podszkolenia swoich umiejętności odbywać się będą w różnych dniach w tygodniu ( od pon do czwartku) w godzinach 18.30-20.30 Termin będzie wędrujący tak, by w każdym miesiącu pasował każdemu z Was. Wszystkich członków klubu, którzy chcieliby poprawić swoje umiejętnosci zapraszamy w wyznaczone w kalendarzu dni treningów technicznych – sprawdzajcie w kalendarzu na stronie CŁT. Trening techniczny dla osób nie będących członkami klubu   oraz posiadających własny sprzęt kosztuje 50 zł.

Po trzecie: w każdym miesiącu także jeden trening niedzielny będzie przeniesiony do lasu Osobowickiego gdzie trenować będziemy umiejętności wymagane podczas turniejów terenowych. Ze względu na pogodę będzie to ruchomy termin.  W tym czasie klub będzie zamknięty.

Cennik:

Od lipca także ulega  zmianie wysokość opłaty klubowej. Wynosi ona 120 zł miesięcznie dla wszystkich osób, które są w klubie  krócej niż 6 miesięcy.  Wszyscy, którzy są z nami dłużej niż pół roku otrzymują zniżkę  i dla nich opłata klubowa wynosi  nadal 100 zł.

Osoby, które są w klubie dłuzej niż rok otrzymują  także prawo do zawieszenia członkostwa na jeden miesiąc w roku bez żadnych konsekwencji (urlop, egzaminy, praca) – wówczas stawka ta nie ulega zmianie po powrocie do klubu.  Aby zawiesić członkostwo należy poinformować CŁT o tym fakcie.

Osoby, które są w klubie krócej niż rok  i mają przerwę w opłatach wracają do stawki podstawowej 120 zł miesięcznie.

Przypominamy, ze opłata miesięczna jest tak naprawdę ratą składki rocznej, a członkostwo w klubie jest stałe.

UWAGA: osoby, które są w tej chwili  w klubie a uczęszczają krócej niż 6 miesięcy nadal płacą 100 zł (niejako mają zniżkę w kredycie zaufania J ) , chyba że w ostatnich dwóch miesiącach miały przerwę w opłacaniu składek.

Bezwzględnie egzekwowany będzie także obowiązek wniesienia opłaty klubowej przed rozpoczeciem każdego miesiąca. Osoby, które nie wniosą opłaty do końca miesiąca  za kolejny miesiąc z góry nie będą wpuszczane na treningi. Odstępstwo od tej reguły będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia poważnych okoliczności łagodzących, o których zostanę poinformowany zawczasu.

Dyscyplina klubowa:

Zmianie ulegnie także dyscypliwa w klubie. Ze względu na notoryczne spóźnienia na klubowe i nie tylko turnieje będą wyznaczone ścisłe godziny w których strzelamy na punkty. Dezorganizacja  wspólnych treningów przez spóźnialskich i dostrzeliwanie naszych wewnętrznych turniejów przez spóźnialskich nie będą dalej możliwe.